Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, запрошує до подання пропозицій на виконання запиту, предметом якого є Оренда складських приміщень (рамковий договір)

 • 1. Опис предмету замовлення:

Предмет замовлення – Оренда складських приміщень (рамковий договір) 

 1. Очікується, що Виконавець забезпечить:  

       a) Оренду складських площ у Львові або в околицях (до 15 км) для товарів, придбаних на території Європейського Союзу з призначенням для гуманітарної допомоги Україні. 

        2. Тип товару: медичні товари, обладнання для пожежників, товари першої необхідності, зокрема продукти харчування з тривалим терміном зберігання і гігієнічні вироби.   

        3. Очікується, що складські приміщення будуть від 1500 do 2500 m2 

        4. Очікуваний період оренди складських приміщень – 15.04.2022 – 31.07. 2022   

 • 2. Умови участі  у процедурі

  У процедурі можуть взяти участь Виконавці:  

2.1. які мають щонайменше один рік досвіду у сфері надання в оренду складських приміщень, описаних у пункті 1.а 

2.2 пропозиції Виконавців, які не відповідають вимогам, наведеним у пункті 2.1, будуть відхилені. 

 • 3. Опис способу розрахунку ціни:
 1. Ціну потрібно вказати у євро, заокругливши її до двох знаків після коми, – з розрахунку на одну послугу, яка охоплює оренду складських приміщень за один місяць.   
 2. Ціна має включати усі витрати Замовника в рамках наданої Виконавцем послуги (у т.ч. ПДВ, оплату за паркування, оренду складських приміщеньстрахування складських приміщеньоплату комунальних послуг).  
 3. Розрахунки між Замовником і Виконавцем здійснюватимуться в  UAH згідно з курсом  EUR Національного банку України станом на день, попередній до дня виставлення рахунку-фактури.  
 • 4. Критерії оцінювання пропозицій:

Оцінювання здійснюватиметься за шкалою,  згідно з якою сумарно можна отримати 100 балів за всі критерії з таким розподілом: 

 1. Критерій: Досвід у сфері надання в оренду складських приміщень – макс. 30 балів. 

Оцінювання проводитиметься таким чином – за дотримання однієї з наведених нижче вимог надаватиметься така кількість балів: 

1) два роки досвіду у сфері, про яку йдеться у пункті 6.1 – 30 балів; 

2) 1-2 роки досвіду у сфері, про яку йде мова у пункті 6.1 – 0 балів; 

3) менше одного року досвіду у сфері, про яку йде мова у пункті 2.1, – відхилення пропозицій з формальних причин. 

 1. Ціна послуги – макс. 70 балів

Оцінка в рамках критерію «ціна послуги» розраховується за формулою: 

CCmin/Cbad x 70 балів, 

де 

Cmin – найнижча запропонована ціна, 

Cbad – ціна, запропонована у пропозиції, яка досліджується,  

C – кількість балів, які отримає дана пропозиція у критерії «ціна» з заокругленням до цілого числа. 

 • 5. Пропозицію треба подавати у формі, яка додається, власноруч підписаній і зісканованій у форматі  PDF. 
 • 6. Пропозицію треба надіслати електронною поштою до 19 квітня 2022 року до 10:00 год  CET, назвавши файл „Пропозиція до запиту FSM-2022-04-20” на адресуprzetargi@solidarityfund.pl    

Інформацію про результати процедури з вибору Виконавця буде надано заявникам електронними засобами комунікації.    

Запит не вважається процедурою про надання публічного замовлення у розумінні вимог Закону про державні закупівлі, а також не зобов’язує Фонд приймати будь-яку з пропозицій. Фонд залишає за собою право відмовитися від замовлення, не вибираючи будь-яку з надісланих пропозиції.  

Повідомляємо, що адміністратором персональних даних, наданих в рамках цієї процедури, є Фонд Міжнародної Солідарності, зареєстрований у Варшаві, вул. Мисловіцка 4, 01-162 Варшава. Виконавець підтверджує, що дотримався інформаційного зобов’язання, передбаченого статтею 13 або 14 RODO стосовно даних фізичних осіб, персональні дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або посередньо (треті особи) отримані й оприлюднені з метою намагання отримати замовлення FSM-2022-03-09 в рамках процедури розгляду пропозицій, яку здійснює Фонд Міжнародної Солідарності. Подання персональних даних фізичних осіб в обсязі, необхідному для здійснення процедури, добровільне, але необхідне для участі у запиті з подання пропозицій. Фізичні особи – суб’єкт персональних даних, мають право отримати доступ до даних і спростувати надані дані. Щодо даних, поданих добровільно, але не необхідних для здійснення процедури, суб’єкт даних має право обмежити обробку, відкликати згоду на обробку, а також вимагати усунути дані, які обробляються. Відкликання згоди не впливає на згоду з правом обробки, яку отримано на підставі законодавства або згоди перед відкликанням. Фізичні особи – суб’єкти даних, мають право подати скаргу до контролюючих органів (Голови Правління Департаменту захисту персональних даних у Варшаві). Повідомляємо, що Фонд Міжнародної Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, з яким можна контактувати електронною поштою iod@solidarityfund.pl.