Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, запрошує до подання пропозицій на виконання запиту, предметом якого є:  логістичні складські послуги і допомога у перевезенні товарів у рамках гуманітарної допомоги з Польщі в Україну (рамковий договір) 

  • 1. Опис предмету замовлення:

Предмет замовлення – логістичні складські послуги і допомога у перевезенні товарів у рамках гуманітарної допомоги з Польщі в Україну (рамковий договір) 

1. Очікується, що Виконавець забезпечить:  

a) Розвантаження і завантаження транспортних засобів. 

b) Сортування товару для транспортування і проведення інвентаризації. 

c) Охорона та складу та товарів. 

d) Інші пов’язані з цим послуги 

2. Тип товару: медичні товари, обладнання для пожежників, товари першої необхідності, зокрема продукти харчування з тривалим терміном зберігання і гігієнічні вироби.   

3. Очікується, що послуги Виконавця охоплюватимуть від щонайменше 50 до понад 70 перевезень гуманітарної допомоги з товарами, вказаними у пункті 1.2  

4. Замовник допускає можливість подання спільної пропозиції і можливість використання послуг субпідрядників, якщо вони вказані у Пропозиції.  

5. Очікуваний період надання послуг – 15.04.2022 – 31.07. 2022    

  • 2. Умови участі  у процедурі

У процедурі можуть взяти участь Виконавці:  

2.1. які мають щонайменше один рік досвіду у сфері надання складських логістичних послуг, описаних у пункті 1.1.  

2.2 пропозиції Виконавців, які не відповідають вимогам, наведеним у пункті 2.1, будуть відхилені. 

  • 3. Опис способу розрахунку ціни:

1. Ціну потрібно вказати у євро, заокругливши її до двох знаків після коми, – з розрахунку за один місяць надання послуги, яка описана в пункті 1.a   

2. Ціна має включати усі витрати Замовника в рамках наданої Виконавцем послуги (у т.ч. ПДВ, витрати на персонал та оренду необхідного для обслуговування складу обладнання).  

3. Розрахунки між Замовником і Виконавцем здійснюватимуться в  UAH згідно з курсом  EUR Національного банку України станом на день, попередній до дня виставлення рахунку-фактури.  

  • 4 Критерії оцінювання пропозицій:

Оцінювання здійснюватиметься за шкалою,  згідно з якою сумарно можна отримати 100 балів за всі критерії з таким розподілом: 

1. Критерій: Досвід у сфері логістичної організації складського господарства  – макс. 30 балів. 

Оцінювання проводитиметься таким чином – за дотримання однієї з наведених нижче вимог надаватиметься така кількість балів: 

1) понад два роки досвіду у сфері, про яку йдеться у пункті 6.1, зокрема логістична організація складського господарства  – 30 балів; 

2) 1-2 роки досвіду у сфері, про яку йде мова у пункті 6.1, зокрема логістична організація складського господарства  – 0 балів; 

3) менше одного року досвіду у сфері, про яку йде мова у пункті 2.1, – відхилення пропозицій з формальних причин. 

 

  1. Ціна послуги – макс. 70 балів

Оцінка в рамках критерію «ціна послуги» розраховується за формулою: 

CCmin/Cbad x 70 балів, 

де 

Cmin – найнижча запропонована ціна, 

Cbad – ціна, запропонована у пропозиції, яка досліджується,  

C – кількість балів, які отримає дана пропозиція у критерії «ціна» з заокругленням до цілого числа. 

  

  • 5. Пропозицію треба подавати у формі, яка додається, власноруч підписаній і зісканованій у форматі  PDF. 

  

  • 6. Пропозицію треба надіслати електронною поштою до 19 квітня 2022 року до 10:00 год  CET, назвавши файл „Пропозиція до запиту FSM-2022-04-21” на адресуprzetargi@solidarityfund.pl    

Інформацію про результати процедури з вибору Виконавця буде надано заявникам електронними засобами комунікації.    

Запит не вважається процедурою про надання публічного замовлення у розумінні вимог Закону про державні закупівлі, а також не зобов’язує Фонд приймати будь-яку з пропозицій. Фонд залишає за собою право відмовитися від замовлення, не вибираючи будь-яку з надісланих пропозиції.  

Повідомляємо, що адміністратором персональних даних, наданих в рамках цієї процедури, є Фонд Міжнародної Солідарності, зареєстрований у Варшаві, вул. Мисловіцка 4, 01-162 Варшава. Виконавець підтверджує, що дотримався інформаційного зобов’язання, передбаченого статтею 13 або 14 RODO стосовно даних фізичних осіб, персональні дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або посередньо (треті особи) отримані й оприлюднені з метою намагання отримати замовлення FSM-2022-03-09 в рамках процедури розгляду пропозицій, яку здійснює Фонд Міжнародної Солідарності. Подання персональних даних фізичних осіб в обсязі, необхідному для здійснення процедури, добровільне, але необхідне для участі у запиті з подання пропозицій. Фізичні особи – суб’єкт персональних даних, мають право отримати доступ до даних і спростувати надані дані. Щодо даних, поданих добровільно, але не необхідних для здійснення процедури, суб’єкт даних має право обмежити обробку, відкликати згоду на обробку, а також вимагати усунути дані, які обробляються. Відкликання згоди не впливає на згоду з правом обробки, яку отримано на підставі законодавства або згоди перед відкликанням. Фізичні особи – суб’єкти даних, мають право подати скаргу до контролюючих органів (Голови Правління Департаменту захисту персональних даних у Варшаві). Повідомляємо, що Фонд Міжнародної Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, з яким можна контактувати електронною поштою iod@solidarityfund.pl.