Фонд Міжнародної Солідарності бере активну участь у процесі реформування професійної освіти в Україні, у рамках програми Європейського Союзу “EU4Skills”, котра впроваджується спільно партнерами з Німеччини, Польщі, Фінляндії та Естонії. Програма EU4Skills діє на національному рівні та в 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорозькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Саме в цих семи регіонах наша діяльність досі була найбільш інтенсивною.

Приведення освітньої пропозиції закладів професійної освіти у відповідність із потребами ринку є одним із завдань програми EU4Skills. Це також одне з головних викликів впроваджуваної в Україні реформи, яка матиме вплив на десятки тисяч майбутніх випускників професійної освіти у цій країні. Вивчення потреб працедавців може значно покращити планування у всій системі професійної освіти, вплинути на вибір учнем профілю навчання, допомогти навчальним закладам у розробці привабливої пропозиції, котра дозволить насамперед знайти роботу майбутнім випускникам, а також стане корисним джерелом знань для осіб, які відповідають за прийняття рішень на регіональному та національному рівні.

Фонд у рамках програми EU4Skills провів впродовж періоду вересень – листопад 2020 р. комплексне опитування українських працедавців. Було опитано близько 6000 підприємств усіх видів господарської діяльності із названих вище 7 пілотних регіонів, включених до програми. Істотним фактом є те, що серед усіх великих підприємств в опитуванні взяло участь 95% з них. Опитування також проводилося серед репрезентативних вибірок середніх, малих і мікропідприємств.

Результатом нашої кількамісячної роботи є розробка Інтерактивної Інформаційної Платформи про Потреби Ринку Праці. Платформа представляє детальні результати опитування українських підприємств. Мультимедійна та інтерактивна база дозволяє простежити результати на основі дуже великої кількості змінних, зокрема: рівень зайнятості за галузями, регіонами чи певними професіями. У звіті було враховано також інформацію про передбачувану кількість нових робочих місць на основі тих самих критеріїв, а також те, яких умінь шукають працедавці в окремих регіонах України.

Інтерактивна платформа із результатами опитування доступна на Порталі Державного центру зайнятості, завдяки чому нею може скористатися кожен користувач інтернету, який шукає роботу. Шукачі роботи мають можливість перевірити, у якому регіоні є попит на працівників із наявними в них уміннями, чи прийняти рішення про перекваліфікацію, скориставшись доступними на ринку курсами та програмами активізації безробітних.

Платформа буде актуалізуватися у міру того, як будуть надходити нові дані щорічного дослідження потреб працедавців.

EU4Skills – це програма підтримки реформи професійнотехнічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його держави-члени Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми – підвищити ефективність реформи, покращити якість та привабливість профтехосвіти та її відповідність вимогам ринку праці, провести навчання керівників закладів та викладачів, а також модернізувати обрані заклади профтехосвіти у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні виконують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), а також установи з країн, що співфінансують EU4Skills.