Solidarity Fund PL є виконавчою агенцією (implementing agency) польського співробітництва для розвитку (Polish Development Cooperation). Ми здійснюємо діяльність у сфері співробітництва для розвитку на благо суспільств і країн-партнерів відповідно до принципу міжнародної солідарності. Наша діяльність фінансується з програми «Польська допомога», яка перебуває у розпорядженні Міністра закордонних справ Республіки Польща, а також з фондів Європейського Союзу та інших польських та іноземних організацій.  

Ми діємо за десятьма основними принципами, які відображають нашу місію та цінності. Етичний кодекс Фонду міжнародної солідарності – це наше свідоме зобов’язання та стандарти, які визначають нашу поведінку та спілкування з партнерами, локальними спільнотами, контрагентами та співробітниками. 

Наші основні принципи включають шанобливе і рівне ставлення до гідності кожної людини, підтримку партнерства та сталого розвитку, професіоналізм у всій роботі, ініціативність та відповідальність співробітників та партнерів. Ми дотримуємося культури прозорості, захищаємо тих, хто говорить про проблеми. Дбаємо про безпеку нашої діяльності. 

Наша діяльність ґрунтується на повазі до законодавства, нульовій толерантності до корупції, протидії фінансовим і податковим злочинам, а також належному управлінні конфліктом інтересів. 

Ми прагнемо створювати міцні стосунки з усіма, з ким співпрацюємо, і віддано дотримуємося високих стандартів співробітництва у сфері розвитку.  Дякуємо за вашу підтримку та довіру.