Україна успішно реалізує реформи в багатьох сферах і розробляє стратегії повоєнної відбудови. Це стосується також важливої для економічного і суспільного розвитку сфери професійно-технічної освіти. 

 Фонд міжнародної солідарності (SF PL) в рамках програми  EU4Skills в минулому році підтримав зусилля українських партнерів в розробці Концептуальних засад розвитку людського капіталу у сфері професійної освіти і навчання”. Цей стратегічний документ було затверджено рішенням Колегії  Міністерства освіти і науки України у грудні 2022 року.   Передували цьому навчальний візит  до Польщі представників Міносвіти, Верховної ради України, Державної служби зайнятості та Федерації роботодавців України та опитування роботодавців. 

 Інспірацією для визначення подальших напрямків реформи став польський досвід (в ширшому значенні – напрямки розвитку сектора в Європейському Союзі) і План відбудови України.  Інвестиції в розвиток людського капіталу (тобто компетенцій і кваліфікацій школярів/студентів і дорослих) у документі визнано ключовою умовою розвитку та відбудови країни. Документ містить план конкретних дій до 2027 року за трьома пріоритетами: модернізація змісту навчання, зміцнення інституцій та механізмів їх діяльності та відбудова освітньої інфраструктури.  

 У межах кожного пріоритету планується низка завдань для його найшвидшого та найефективнішого досягнення. Так, модернізація змісту освіти передбачає удосконалення національної системи кваліфікацій, упровадження незалежного оцінювання навчальних результатів та діджиталізація сфери, як-от розроблення великої кількості онлайн-ресурсів та розвиток цифрових навичок учнів. 

 Поліпшення інституційної спроможності закладів професійної освіти передбачає автономію закладів, тобто створення більш відкритої моделі управління профтехами з активним залученням роботодавців, громади та інших стейкхолдерів. Також планують удосконалити фінансове законодавство професійної освіти і розвиток компетенції і навичок менеджерів та педагогів профтехів. 

 «Розумна відбудова» – це відновлення закладів профтехосвіти для підготовки професійних робітників, які відповідають потребам ринку праці. У межах цього напряму передбачається створити більш оптимальну та витривалішу мережу закладів профосвіти з новими навчальними просторами. 

 Програма EU4Skills фінансується ЄС і державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією, має на меті підтримку впровадження реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програма імплементується GIZ та іншими установами країн-партнерів в рамках спів-фінансування.