Solidarity Fund PL in Ukraine

Модернізація держави

Напрямок діяльності “Модернізація держави – підготовка до приєднання до Європейського Союзу” є відповіддю на виклики, які стоять перед українськими громадами у зв’язку зі вступом України до ЄС. З огляду на необхідність підвищення компетенції кадрів органів місцевого самоврядування та запозичення кращих європейських практик управління на місцевому рівні, повстала програма стажування у ґмінах, повітах та воєводствах Республіки Польща для працівників органів українського місцевого самоврядування.

Ще одним інструментом для покращення функціонування організації (в т.ч. і органам місцевого самоврядування) є CAF (Common Assessment Framework) – Загальна схема оцінювання. Він є цінним тим, що дозволяє територіальній громаді поглянути на себе зі сторони для того, щоб визначити для себе дорожню карту для подальшого розвитку, та в майбутньому щороку оцінювати свій прогрес. На європейському рівні на сьогодні CAF налічує більше 4000 зареєстрованих користувачів із близько 60 країн/інституцій. Україна робить лише перші кроки щодо впровадження моделі CAF переважно на рівні органів державної влади, у той час як у Європі найбільш розповсюджене використання моделі саме в органах місцевого самоврядування. Саме тому Фонд спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у 2021 році працював над поширенням цієї гарної практики на різних рівнях в Україні. 

Проєкти:

Метою проєкту є підготовка, тестування та оцінювання програми стажування як інструменту, що дозволяє польським та українським працівникам ОМС обмінюватися досвідом та налагоджувати зв’язки між органами місцевого самоврядування Польщі та України 

Метою проєкту є підтримка розробки методології застосування інструменту CAF на місцевому рівні в Україні та підтримка впровадження CAF на центральному рівні. 

Перейти до вмісту