Проєкт “Реформа професійної освіти в Україні” реалізовує Фонд міжнародної солідарності у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

Партнери проєкту
  •  представники Верховної Ради України;
  • представники Міністерства освіти і науки України, Національного агентства кваліфікацій, Міністерства молоді та спорту України, Федерації роботодавців України;
  • представники організацій роботодавців та Європейського фонду освіти.
Мета проєкту

– зміна реєстру професій в Україні та приведення його у відповідність до міжнародного стандарту ISCO 08.  Цей проєкт має принципове значення для процесу економічної інтеграції України в ЄС. Адже запланований перегляд класифікатора професій є важливим елементом гармонізації у сфері взаємного визнання кваліфікацій, а також покликаний забезпечити порівнянність української та європейської систем.  

Паралельно, у діалозі з роботодавцями, оновлюватиметься сам реєстр та описи професій – для кращого відображення ситуації на ринку праці. Реєстр також є основою для інших, суміжних систем: національної рамки кваліфікацій, для розробки освітніх стандартів і навчальних програм за професіями, для державної статистики та моніторингу ринку праці.

Новини проєкту