Після підписання угоди про співпрацю між ФСМ та НАК наприкінці цього року розпочнуться консультації з роботодавцями щодо оновлення включення та обсягу професій з метою їх кращої адаптації до реалій ринку праці.

21 листопада 2023 року відбувся навчальний семінар для ключових інституцій, що впливають на українську класифікацію, під час якого було представлено логіку системи ISCO 08, приклади її застосування до національних класифікацій країн-членів ЄС та до загальноєвропейської класифікації ESCO.

Мачей Ґруза представив учасникам концепцію концепцію ISCO 08, а також концепцію Європейської класифікації навичок, компетентностей, кваліфікацій і професій (ESCO). Він займається цією темою вже з 1999 року. Головні обговорені питання: оновлення національних класифікаторів професій у контексті професійної освіти, важливість актуалізації українського реєстру професій та переваги пов’язаності з класифікацією ISCO 08.

Представники Міносвіти, Верховної Ради України, Національного агентства кваліфікацій, а також експерти з України та Польщі порушили питання, пов’язані з класифікацією професій. Вони обговорили переваги використання моделі ISCO 08, порівнявши її з польською системою класифікації професій і спеціальностей. Це дозволило зрозуміти структуру груп професій, їх уніфікацію з іншими системами (наприклад, спеціальностями професійної освіти, національною системою кваліфікацій та публічною статистикою) та можливості застосування цієї моделі для дослідження ринку праці. Учасники також розглянули досвід інших країн, адаптований до українського контексту, переваги та особливості застосування класифікатора ESCO. Вони обговорили поточну систему описів професій, класифікатора професій і методи їх класифікації в Україні, а також запропонували зміни, проаналізували підходи, які потребують корекції та визначили можливі перешкоди й проблеми, які можуть виникнути під час реалізації проєкту. В результаті була розроблена поетапна методологія роботи.

Нагадаємо, що ці теми є важливими для України як країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Перш за все, у сфері взаємного визнання професійних кваліфікацій.